Trampoline SVB_icon

 

2022

Een project i.s.m. Vluchtelingenwerk Vlaanderen om de Brusselse vrouwen te versterken in hun meertaligheid
Trampoline: Meertalige vrouwen? Sterke Tolkies! | Vluchtelingenwerk

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken voor onder andere deze talen:

Pasjtoe en Tigrinya

Klik hier voor een volledig overzicht van de talen die we zoeken

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze aanwezigheidsbon ter bevestiging van uw tolkopdracht. (enkel te gebruiken bij afwezigheid van de tolkfiche)

aanwezigheidsbon