Tolk- & vertaalaanvragenSVB_icon

 

Twijfelt u over welk type tolk u best inschakelt? Lees er hier meer over.

Meer informatie over

OPGELET: onze tolken “tolken/vertalen” geen beslissingen van het CGVS. Het tolken/vertalen van documenten behoort niet tot het takenpakket van een tolk. Gelieve dus hiervoor ook geen tolkaanvragen in te dienen. Gezien de omvang van deze documenten kunnen wij hiervan ook geen schriftelijke vertaling voorzien. De advocaat van de betrokken persoon kan deze beslissingen toelichten met ondersteuning van een beëdigd tolk.

 

Blijf niet langer met uw vragen zitten

Met de steun van