Nieuwe voorzieningSVB_icon

 

NIEUWE VOORZIENING

Schrijf u in via onderstaande overeenkomst. Graag ontvangen wij deze per mail (info@brusselonthaal.be) of per post (Sainctelettesquare 12/3 – 1000 Brussel). U bezorgt ons de kaderovereenkomst en het identificatieformulier.

Voor Brusselse voorzieningen gevestigd in het BHG hebben wij een aanbod van gecertificeerd en opgeleid sociaal tolken en vertalen voor tolken ter plaatse, webcamtolken en schriftelijk vertalen. Voor telefoontolken is er enkel een opgeleid aanbod.

Voor Vlaamse voorzieningen gevestigd op het grondgebied van Vlaanderen, heeft Brussel Onthaal een aanvullend aanbod van gecertificeerd en opgeleid sociaal tolken en vertalen voor webcamtolken, tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen op dat van de stedelijke Agentschappen voor integratie en inburgering, Atlas en In-Gent, het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering. Voor telefoontolken is er enkel een opgeleid aanbod.

Kaderovereenkomst

Bijlage 3 Identificatiefiche

Bijlage 1 afsprakenkader
Bijlage 2 deontologische code
Bijlage 4 webcamtolken

Tarieven gecertificeerd aanbod
Tarieven opgeleid aanbod

Versions en français

Accord cadre Brussel Onthaal
Annexe 3 – fiche d’identification

Annexe 1 – cadre d’arrangements
Annexe 2 – code déontologique
Annexe 4 – interprétation par visioconférence

Tarifs offre certifiée
Tarifs offre formée