Webcamtolken

Webcamtolken is mogelijk via verschillende applicaties. Vanuit Brussel onthaal promoten wij het gebruik van google meet of whereby, Het verschil tussen beide systemen, leest u hier. Wenst u zelf het gesprek te laten verlopen via een andere applicatie dan Google Meet of Whereby, dan kan u ons steeds de vraag stellen.

Gelieve uw aanvraag minstens 2 werkdagen op voorhand in te dienen.
De aanvraag dient u hier online in.

Bijlage webcamtolken gecertificeerd aanbod sociaal tolken en vertalen
Bijlage webcamtolken aanvullend niet-gecertificeerd aanbod sociaal tolken en vertalen

Handleidingen

Keuzewijzer

Handleiding google meet

Handleiding whereby

Handleiding Jitsi meet

Video uitleg werking Jitsi Meet

Probleemoplosser bij technische problemen (micro/camera)

Voor meer info: 02/512 02 80 of webcam@brusselonthaal.be