Brussel Onthaal 1997 - 2022

Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze talenposter

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

Civil Society Fellowship – 2016 SVB_icon

= (Digitale) taal- en communicatiepraktijk in een superdiverse samenleving: de Brusselse case study.

 

In de context van een Civil Society Fellowship voor het Brussels Centre for Urban Studies stelden de VUB onderzoeksgroepen BRIO en BIAL een samenwerking met Marianne Scheppers (Brussel Onthaal vzw) voor rond het centrale thema ‘stedelijke cultuur en diversiteit’.

Het doel van het civil society fellowship is om in de eerste plaats meer inzichten te verwerven in de manier waarop dienstverlenende organisaties in Brussel mondeling (en/of schriftelijk) communiceren met mensen die de Brusselse bestuurstalen (Nederlands en Frans) slechts in beperkte mate (of zelfs helemaal niet) beheersen. Kenmerken van het taalgebruik binnen deze specifieke communicatie in meertalige situaties worden bestudeerd vanuit taalsociologische (BRIO) en taalkundige (BIAL) invalshoeken. Er wordt bekeken in welke situaties en op welke manier organisaties een beroep doen op (digitale) hulpmiddelen wanneer de communicatie met een anderstalig persoon moeilijk verloopt.

De Brusselse hulpverleners aan het woord.
Studiedag 13 oktober 2016

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken voor onder andere deze talen:

Pasjtoe en Tigrinya

Klik hier voor een volledig overzicht van de talen die we zoeken

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze aanwezigheidsbon ter bevestiging van uw tolkopdracht. (enkel te gebruiken bij afwezigheid van de tolkfiche)

aanwezigheidsbon