FedasilSVB_icon

2018: Vormingsaanbod en taalhulpmiddelen als ondersteuning voor hulptolken (VTOH)

2019: Strategieën in het overbruggen van de taalkloof tussen dienstverleners en verzoekers om internationale bescherming

2020: Vorming voor kandidaat-tolken in de opvangcentra Fedasil

Met dit project in samenwerking met Fedasil hebben we twee verschillende doelstellingen voor ogen: enerzijds het organiseren van een vorming voor hulptolken in de opvangcentra met de bedoeling een duidelijk kwalitatief kader mee te geven en de kwaliteit van het tolken te verhogen, anderzijds het aanbieden van een vorming aan hulp- en zorgverleners met de bedoeling hen op de hoogte te brengen van hoe ze het best omgaan met sociaal tolken.  In alle Belgische provincies zal een vormingsweek worden gegeven.

Herbekijk het webinar van 10 september 2020 – Hoe werken met sociaal tolken en hulptolken

Hulptolk Zarif aan het woord

Beeldmateriaal

Tolken ter plaatse – hoe werkt het?

Instructiefilmpjes – Brussel Onthaal

Zonder tolk – gesprek in het Nederlands

Een familielid als tolk (1)

Een familielid als tolk (2)

Tips voor heldere communicatie met mensen die Nederlands leren