De Brusselse case study SVB_icon

Uit de interviews bij de tweetalige gebruikers bleek dat het sociaal tolken een veelgebruikte tool was in de meertalige communicatie tussen hulpverlener en anderstalige cliënt in Brussel, maar dat de randvoorwaarden voor de inzet van een sociaal tolk nog konden verbeterd worden. Lees hieronder het rapport.

Taal- en communicatiepraktijk in de hulpverlening : de Brusselse case study (rapport interviews)
Nederlandstalige versie
version en français

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken voor onder andere deze talen:

Pasjtoe en Tigrinya

Klik hier voor een volledig overzicht van de talen die we zoeken

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze aanwezigheidsbon ter bevestiging van uw tolkopdracht. (enkel te gebruiken bij afwezigheid van de tolkfiche)

aanwezigheidsbon