Sociaal tolkSVB_icon

Sociaal tolk

Een sociaal tolk zet een mondelinge boodschap volledig en getrouw om van van brontaal naar doeltaal.
U tolkt onder andere in: ziekenhuizen, scholen, opvangcentra en centra voor geestelijke gezondheidszorg.

Wenst u samen te werken met onze dienst als sociaal tolk, gelieve dan contact op te nemen met Vanessa De Tobel op
02/511 72 68 of vanessa@brusselonthaal.be

Momenteel zijn we op zoek naar tolken voor deze talen.

Klik hier voor meer informatie over het opleidingstraject sociaal tolk van het Agentschap Integratie en Inburgering.