Brussel Onthaal 1997 - 2022

Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze talenposter

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

Onze Organisatie SVB_icon

 

Onze Opdracht

Brussel Onthaal vzw is een Brusselse Nederlandstalige sociaal tolk- en vertaaldienst. Onze organisatie biedt tolken ter plaatse en schriftelijk vertalen van documenten aan Nederlandstalige en tweetalige social-profit organisaties en overheidsdiensten in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, in kader van hun dienst- en hulpverlening aan anderstalige personen.

Daarnaast bieden we met een aanvullend centraal aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen dankzij een netwerk van vrijwillige tolken en vertalers:

 • telefoontolken aanvullend op de Vlaamse tolkentelefoon
 • telefoontolken voor het opvangnetwerk voor asielzoekers via Fedasil en Rode Kruis
 • schriftelijk vertalen, aanvullend op het aanbod van de andere vertaaldiensten in Vlaanderen

Vrijwilligersbeleid Brussel Onthaal vzw – Bruxelles Accueil asbl

Doelstelling

Het sociaal (telefoon)tolken en vertalen wordt aangeboden als een instrument in de dienst- en hulpverlening aan anderstalige personen waardoor deze hun rechten en plichten volwaardig kunnen uitoefenen.

Onze sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel Onthaal vzw beoogt samen met de andere sociaal tolk- en vertaaldiensten in Vlaanderen een behoeftedekkend en kwaliteitsvol aanbod sociaal tolken en vertalen ten behoeve van voorzieningen in de volgende sectoren:

 • Openbare diensten
 • Welzijn
 • Opvang, onthaal, integratie en inburgering
 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Tewerkstelling
 • Jeugd
 • Juridische en openbare orde
 • Sociale huisvesting
 • Socio-culturele sector

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken voor onder andere deze talen:

Pasjtoe en Tigrinya

Klik hier voor een volledig overzicht van de talen die we zoeken

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze aanwezigheidsbon ter bevestiging van uw tolkopdracht. (enkel te gebruiken bij afwezigheid van de tolkfiche)

aanwezigheidsbon

Blijf niet langer met uw vragen zitten

Met de steun van