Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze wereldkaart.

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

De Brusselse case study SVB_icon

Uit de interviews bij de tweetalige gebruikers bleek dat het sociaal tolken een veelgebruikte tool was in de meertalige communicatie tussen hulpverlener en anderstalige cliënt in Brussel, maar dat de randvoorwaarden voor de inzet van een sociaal tolk nog konden verbeterd worden. Lees hieronder het rapport.

Taal- en communicatiepraktijk in de hulpverlening : de Brusselse case study (rapport interviews)
Nederlandstalige versie
version en français

Taaldiversiteit in Brussel: een analysekader

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken/vertalers voor deze talen:

DARI - PASJTOE - ROM - MONGOOOLS - SOMALISCH THAÏS - TIGRINYA - URDU

Meer informatie

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze bon bij afwezigheid van de tolkfiche om de tolkprestatie ter plaatse te bevestigen. De tolk bezorgt deze volledig ingevulde aanwezigheidsbon aan Brussel Onthaal vzw