Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze wereldkaart.

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

Nieuwe gebruiker SVB_icon

NIEUWE GEBRUIKER (dienst)

Schrijf u in via onderstaande samenwerkingsovereenkomst. Graag ontvangen wij deze per mail (info@brusselonthaal.be), per fax (02/503 02 29) of per post (Sainctelettesquare 12/3 – 1000 Brussel)


NIEUWE MEDEWERKER

Voor de activatie van uw account (om een tolk ter plaatse aan te vragen):

Twee mogelijkheden:

  • Stuur uw volledige naam en mailadres door naar info@brusselonthaal.be
  • Als het account van uw collega al actief is, dan kan uw collega uw gegevens  toevoegen op het webportaal via  “mijn account” –> beheer. Uw mailadres wordt dan automatisch geactiveerd.

Na de activatie van uw e-mailadres doorloopt u deze stappen.

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken/vertalers voor deze talen:

DARI - PASJTOE - ROM - MONGOOOLS - SOMALISCH THAÏS - TIGRINYA - URDU

Meer informatie

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze bon bij afwezigheid van de tolkfiche om de tolkprestatie ter plaatse te bevestigen. De tolk bezorgt deze volledig ingevulde aanwezigheidsbon aan Brussel Onthaal vzw