Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze wereldkaart.

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

Nieuwe gebruiker SVB_icon

NIEUWE GEBRUIKER (dienst)

Schrijf u in via onderstaande samenwerkingsovereenkomst. Graag ontvangen wij deze per mail (info@brusselonthaal.be), per fax (02/503 02 29) of per post (Sainctelettesquare 12/3 – 1000 Brussel)


NIEUWE MEDEWERKER

Voor de activatie van uw account (om een tolk ter plaatse aan te vragen):

Twee mogelijkheden:

  • Stuur uw volledige naam en mailadres door naar info@brusselonthaal.be
  • Als het account van uw collega al actief is, dan kan uw collega uw gegevens  toevoegen op het webportaal via  “mijn account” –> beheer. Uw mailadres wordt dan automatisch geactiveerd.

Na de activatie van uw e-mailadres doorloopt u deze stappen.

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken voor onder andere deze talen:

DARI - PASJTOE - ROM - MONGOOLS - SOMALISCH - THAI - TIGRINYA - URDU

Klik hier voor een volledig overzicht van de talen die we zoeken

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze bon bij afwezigheid van de tolkfiche om de tolkprestatie ter plaatse te bevestigen. De tolk bezorgt deze volledig ingevulde aanwezigheidsbon aan Brussel Onthaal vzw