Onze dienst blijft geopend tussen Kerst en Nieuw.
Wij wensen jullie alvast fijne eindejaarsfeesten!

Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze wereldkaart.

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

GebruikersSVB_icon

Beste gebruiker van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau,

Op 01/01/2015 gaat het nieuwe Agentschap Integratie en Inburgering van start. Dit nieuwe Agentschap (A.I.I.) start met de integratie van drie sectoren, nl. Inburgering (onthaal nieuwkomers), Integratie (integratiecentra) en het sociaal tolken en vertalen (de provinciale sociaal tolk- en vertaaldiensten). Er komt een apart EVA Antwerpen en een apart EVA Gent.

In Brussel kantelen BON vzw en RIC Foyer per 01/01/2015 mee in het Agentschap, terwijl Brussel Onthaal vzw geen deel uitmaakt van het Agentschap.

 

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken/vertalers voor deze talen:

DARI - PASJTOE - ROM - MONGOOOLS - SOMALISCH THAÏS - TIGRINYA - URDU

Meer informatie

Aanwezigheidsbon

Gebruik deze bon bij afwezigheid van de tolkfiche om de tolkprestatie ter plaatse te bevestigen. De tolk bezorgt deze volledig ingevulde aanwezigheidsbon aan Brussel Onthaal vzw

Blijf niet langer met uw vragen zitten

Met de steun van