Onze dienst zal gesloten zijn op 19/10/2017 (enkel voormiddag, op 26/10/2017, 14/11/2017 en 30/11/2017 (hele dag).

Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze wereldkaart.

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

GebruikersSVB_icon

NIEUWE GEBRUIKER

Schrijf u in via onderstaande formulieren. Graag ontvangen wij deze per mail (info@brusselonthaal.be) of per post.

Beste gebruiker van Brussel Onthaal vzw, Sociaal Vertaalbureau,

Op 01/01/2015 gaat het nieuwe Agentschap Integratie en Inburgering van start. Dit nieuwe Agentschap (A.I.I.) start met de integratie van drie sectoren, nl. Inburgering (onthaal nieuwkomers), Integratie (integratiecentra) en het sociaal tolken en vertalen (de provinciale sociaal tolk- en vertaaldiensten). Er komt een apart EVA Antwerpen en een apart EVA Gent.

In Brussel kantelen BON vzw en RIC Foyer per 01/01/2015 mee in het Agentschap, terwijl Brussel Onthaal vzw geen deel uitmaakt van het Agentschap.

 

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken/vertalers voor deze talen:

DARI
MONGOOLS
PASJTOE
ROM
SOMALISCH
THAÏS
TIGRINYA
TURKS
URDU

Meer informatie

Blijf niet langer met uw vragen zitten

Met de steun van