Twijfelt u over de taal van uw cliënt?

Gebruik deze wereldkaart.

Ons adres

Sainctelettesquare 12/3 - 1000 Brussel
Dichtbij metro Yzer

Onze OrganisatieSVB_icon

Opdracht

Als Brusselse Nederlandstalige sociaal tolk- en vertaaldienst biedt onze organisatie het tolken ter plaatse en het schriftelijk vertalen van documenten aan ten behoeve van Nederlandstalige en tweetalige social-profit organisaties en overheidsdiensten in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest en dit in kader van hun dienst- en hulpverlening aan anderstalige personen.

Met een aanvullend centraal aanbod telefoontolken en schriftelijk vertalen met een netwerk van vrijwillige tolken en vertalers biedt onze organisatie:

 • telefoontolken aanvullend op de Vlaamse tolkentelefoon
 • telefoontolken voor het opvangnetwerk voor asielzoekers via Fedasil en Rode Kruis
 • schriftelijk vertalen, aanvullend op het aanbod van de andere vertaaldiensten in Vlaanderen

Vrijwilligersbeleid Brussel Onthaal vzw – Bruxelles Accueil asbl

Doelstelling

Het sociaal (telefoon)tolken en vertalen wordt aangeboden als een instrument in de dienst- en hulpverlening aan anderstalige personen waardoor deze hun rechten en plichten volwaardig kunnen uitoefenen.

Onze sociaal tolk- en vertaaldienst Brussel Onthaal vzw beoogt samen met de andere sociaal tolk- en vertaaldiensten in Vlaanderen een behoeftedekkend en kwaliteitsvol aanbod sociaal tolken en vertalen ten behoeve van voorzieningen in de volgende sectoren:

 • Openbare diensten
 • Welzijn
 • Opvang, onthaal, integratie en inburgering
 • Gezondheid
 • Onderwijs
 • Geestelijke Gezondheidszorg
 • Tewerkstelling
 • Jeugd
 • Juridische en openbare orde
 • Sociale huisvesting
 • Socio-culturele sector

Dringend gezocht!

Brussel onthaal VZW is dringend op zoek naar extra tolken/vertalers voor deze talen:

DARI
MONGOOLS
PASJTOE
ROM
SOMALISCH
THAÏS
TIGRINYA
TURKS
URDU

Meer informatie

Blijf niet langer met uw vragen zitten

Met de steun van